Waar liefde woont

Al van kleins af aan laten we de kinderen regelmatig een cd horen of een filmpje zien van kinderen die muziek maken.
Of van een mooi klassiek concert / optreden.

Zo was een van de favorieten van dochterlief (toen nog maar 3 jaar) een filmpje van André Rieu, waarbij een klein jongetje op het podium viool kwam spelen.

Sindsdien wil ze ook graag viool leren spelen.

Dus toen dochterlief zes jaar werd, en nog steeds heel graag viool wilde leren spelen, zijn we begonnen met vioollessen.

Omdat ze het zelf heel graag wil, maar natuurlijk ook omdat het goed is voor haar ontwikkeling!

 

Baby’s houden van muziek

 

Kinderen houden van muziek, zelfs al voor de geboorte.

Het blijkt dat als een zwangere vrouw regelmatig een bepaald lied of muziekstuk luistert tijdens de zwangerschap, haar kindje dit kan herkennen na de geboorte en hier rustiger van wordt.

Als jij luistert naar muziek, luistert je baby mee. En als je zelf muziek maakt, voelt hij ook nog eens de vibratie die dat teweegbrengt.

Omdat je kind na de geboorte de muziek of de liedjes zal herkennen, kun je in een rustige babytijd investeren door in je zwangerschap vaak naar bepaalde muziek te luisteren of te zingen. Het zal je baby doen herinneren aan de veilige baarmoeder.

Dat baby’s van muziek houden lijken we ook instinctief aan te voelen. We neuriën, zingen en wiegen baby’s wanneer ze onrustig zijn en zetten een muziekdoosje aan of zingen een liedje voor het slapen gaan.

 

Kinderen houden van muziek

Ook bij het ouder worden blijft de liefde voor muziek vaak in stand.

Peuters zijn over het algemeen dol op liedjes luisteren, zingen en dansen.

Vaak worden liedjes ook gebruikt om overgangen in het dagritme van peuters aan te geven.

Zo wordt op veel kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, samen een liedje gezongen voor het fruit eten of lunchen

Op school wordt dit vaak doorgezet. Zo is er een liedje over de boeken die weer de boekenmand mogen, om het begin van de les aan te geven. En de kleuters in groep 1 en 2  komen vaak zingend naar buiten na een schooldag. Het helpt ze omschakelen op een positieve manier!

Jonge kinderen vinden muziek leuk en hierdoor is muziek zo goed op deze manier te gebruiken. Het maakt de overgangen herkenbaar en meteen plezierig en gezellig.

 

Kinderen leren van muziek

De meeste kinderen vinden muziek dus leuk. En dat is mooi!
Want muziek luisteren en zeker muziek maken, is heel leerzaam.

Uit hersenonderzoeken is gebleken, dat bij musicerende kinderen de linker hersenhelft (spraak en intellect) en de rechter hersenhelft (gevoelstoestand) sterker met elkaar verbonden raken dan bij niet-musicerende kinderen.

Deze resultaten ontstaan, doordat muziek maken een positieve en stimulerende werking heeft op de neuronale verbindingen. De neuronen worden geactiveerd waardoor er minder afsterven en er betere verbindingen ontstaan. Dat bepaalt uiteindelijk het intelligentieniveau.

Kinderen leren van muziek luisteren heel goed ’te luisteren’. En dan dus niet in de zin van ‘doen wat de ouder zegt’, maar in de zin van echt auditief (met het gehoor) luisteren.

En dit goed kunnen luisteren heeft een positief effect op de taalontwikkeling.

Jonge kinderen die vaak naar muziek luisteren kunnen beter onderscheid maken tussen verschillende klanken.

Kinderen die vaak muziek luisteren blijken ook beter te zijn in het uitfilteren van achtergrondgeruis, waardoor ze zich beter kunnen richten op dat wat ze willen/ moeten horen. Ze lijken als het ware geleerd te hebben de relevante informatie te halen uit alle geluiden om zich heen.
Het Mozart Effect

Soms wordt ook wel beweerd dat kinderen slimmer worden door het luisteren naar klassieke muziek, dit wordt het Mozart Effect genoemd.

Uit deze studie is gebleken dat studenten die naar een sonate van Mozart luisterden een paar minuten voor het uitvoeren van een test beter presteerden dan leerlingen die naar een andere musicus luisterden of naar helemaal geen muziek.

Onderzoekers lieten ook kinderen naar Mozart luisteren en een intelligentietest maken.
Na het luisteren naar Mozart bleek het IQ van de kinderen zo’n 8/9 punten te stijgen.
Dit werd toegeschreven aan de muziek.

Als snel bleek echter dat deze verhoging van het IQ niet blijvend was, en dat dezelfde verhoging van het IQ bereikt kon worden door kinderen aandachtig naar een verhaal te laten luisteren.

Hier kan de conclusie uit getrokken worden, dat het niet specifiek de klassieke muziek was die zorgde dat kinderen beter gingen presteren, maar dat het geconcentreerd luisteren (naar muziek, een verhaal) de hersenen actief maakt, waardoor er beter gepresteerd wordt.

 

Zelf muziek maken

Ook over zelf muziek maken is vaak beweerd dat het de intelligentie ten goede zou komen. Nu leren kinderen zeker veel van muziekonderwijs, maar een direct verband tussen een stijging in IQ en muziekles is nooit gevonden.

Wel bleken kinderen die muziekles kregen en concerten bezochten, vaak intelligenter dan kinderen die dit niet deden. Maar hierbij was de intelligentie de factor die zorgde dat deze kinderen meer interesse hadden in muziek en muziekonderwijs en niet het muziekonderwijs dat zorgde voor een hogere intelligentie.

Maar zelf muziek (leren) maken heeft zeker wel positieve effecten die verder reiken dan enkel het kunnen bespelen van een instrument.

Om muziek te kunnen maken moeten de verschillende hersendelen goed samenwerken.:
– Het bespelen van een instrument vraagt om een goede motoriek
– Het gehoor is nodig om te horen of de muziek juist gespeeld wordt en goed klinkt
– Om de muzieknoten te kunnen lezen en het instrument te kunnen bespelen moet ook goed gekeken worden.
– Het geheugen word getraind wanneer een kind een muziekstuk leert spelen (en dus onthouden).

Zo worden verbindingen in de hersenen tussen de motorische en zintuiglijke gebieden gestimuleerd.

Muziek bestaat uit patronen en door muziek te luisteren en te spelen, worden de hersenen gevoeliger voor het waarnemen van patronen. En patronen keren weer terug in veel vaardigheden en schoolvakken die kinderen moeten leren.

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die muziekles gehad hebben, beter kunnen schakelen tussen verschillende taken, makkelijker problemen kunnen oplossen en snel informatie kunnen verwerken.

 

Zelfvertrouwen

Muziek leren maken vraagt ook om concentratie en doorzettingsvermogen.

Vooral in het begin, wanneer het spelen nog niet zo goed lukt, kan het best wat van kinderen vragen om door te gaan met de lessen.
Maar wanneer ze een goede docent hebben, die ook de beginnende leerling al leuke liedjes weet aan te bieden en weet te stimuleren door te zetten, kan het muziek spelen al snel ook zorgen voor plezier, ontspanning en creativiteit.

En wanneer het op een gegeven moment lukt om een stuk muziek te spelen, is dat natuurlijk ook heel goed voor het zelfvertrouwen.

 

Muziek op school

Steeds vaker word er op school muziekles aangeboden.

Zo hebben de kinderen bij ons op school de mogelijkheid om deel te nemen aan gezamelijke gitaar- of blokfluitles.

Het samen muziek maken stimuleert de sociale ontwikkeling van kinderen.
Om goed samen muziek te kunnen maken, moet je rekening met elkaar houden, letterlijk en figuurlijk goed op elkaar ingespeeld zijn en samen werken.

Naar muziek luisteren

Van muziek maken leren kinderen dus heel veel.
Maar ook naar muziek luisteren heeft een positief effect op kinderen.

Bij het ouder worden zien we vaak dat kinderen op een andere manier omgaan met muziek.Op de lagere school wordt vaak nog wel gezongen en (vooral door de meisjes) gedanst, maar al veel minder dan op de peuter/ kleuterleeftijd.

Eenmaal in de pubertijd aangekomen wordt vooral het luisteren naar muziek belangrijker.
Jongeren zijn vaak erg bezig met muziek.

Het hebben van een voorkeur voor bepaalde muziek helpt jongeren bij het vormen van hun identiteit en het zich aansluiten bij een groep.

Veel jongeren gebruiken muziek ook om uiting te geven aan hun emoties. Na een zware dag op school draaien ze hard muziek om boosheid te uiten of even te ontladen.

Rustige muziek kan helpen bij het uiten van verdriet en vrolijke muziek kan een flinke oppepper geven.

 

Klassieke concerten voor kinderen

In veel concertgebouwen worden geregeld klassieke concerten gegeven.
Soms speciaal gericht op kinderen!

Het leuke van kinderconcerten is dat kinderen er vaak ook actief bij betrokken worden.  Zo mogen ze soms meeklappen en/of meezingen.

Het aanbod in klassieke concerten is heel groot. Ze nu we richting de kerst gaan!

Op vakantieveilingen kun je vaak ook voor niet te veel geld aan toegangskaarten komen.

Een leuke uitje voor het hele gezin of juist 1 op 1 tijd met je kind.

Kijk ook eens naar het aanbod van kinderconcerten op de website van het concert gebouw.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *